бүтээгдэхүүн

Аж үйлдвэрийн вакуум ажил хэргийн үүргэвч